مهاجرت به کانادانمایندگان ایالتی کانادا

مهاجرت به کانادا – مهاجرت به ایالت آلبرتا

در این پست دپارتمان مهاجرت موسسه حقوقی اریکه عدل به معرفی یکی دیگر از برنامه های مهاجرت به کانادا پرداخته و کسانی که قصد مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا را دارند راهنمایی می کند . مهاجرت به ایالت آلبرتا از طریق برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا بر اساس سه مقوله استخدام از طریق کارفرما در ایالت آلبرتا ، استخدام های استراتژیک دولتی  و از طریق خود اشتغالی در ایالت آلبرتا انجام می پذیرد . در این پست با برشماری مدارک لازم برای مهاجرت به ایالت آلبرتا و زمان بررسی مدارک و اعلام نتیجه بحث را خاتمه می دهیم. با اریکه عدل در مطلب جدید از سری مطالب مهاجرتی کانادا ( مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا ) همراه باشید.

برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا ( AINP ) به سه طریق امکان پذیر می باشد: استخدام از طریق کارفرما ایالت آلبرتا ، از طریق استراتژیک استخدام های دولتی ، و خود اشتغالی در کشاورزی
برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا از تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۸  به برنامه کار فرمایی و استخدام استراتژیک با فرصت شغلی در ایالت آلبرتا جایگزین خواهد شد.
برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا همچنین یک شیوه جدید مهاجرت به آلبرتای کانادا را راه اندازی خواهد کرد ، منتظر جزئیات بیشتر باشید.

استخدام از طریق کارفرما

متقاضیان واجد شرایط مهاجرت به آلبرتای کانادا از طریق استخدام کارفرما می بایست یک پیشنهاد کاری معتبر از کارفرما در ایالت آلبرتا داشته باشد و به موجب یکی از سه مقوله زیر واجد شرایط و صلاحیت شناخته شود.

دسته بندی اسکیلد ورکر

• پیشنهاد شغلی باید در حرفه ای که متقاضی مهارت دارد باشد ؛
• متقاضی می بایست تحصیلات دانشگاهی درآن زمینه داشته باشد و یا آموزش تخصصی و تجربه لازم برای آن شغل را دیده باشد.
• متقاضی می بایست اگر برای آن حرفه گواهی شغلی مورد نیاز است از سازمان ذی صلاح ایالت آلبرتا گواهی اخذ نماید.

دسته بندی فارغ التحصیلان بین المللی

• متقاضی می بایست مقطع تحصیلی ، دیپلم و یا تحصیلات تکمیلی را در یکی از مراکز تحصیلی معتبر مورد تایید کانادا گذرانده باشد ؛
• مدت مقطع تحصیلی که متقاضی در آن تحصیل کرده است باید حداقل یک سال بوده باشد  ؛
• پیشنهاد شغلی می بایست در یکی از مهارتهای اعلام شده بگنجد (  در طبقه بندی مشاغل ملی O,A,B,C بعضی از مشاغل در این لیست استثنا شده اند .)
• متقاضی می بایست دیپلم معتبر و مجوز کار از اداره تابعیت و مهاجرت صادر شده باشد را داشته باشد و در زمان درخواست مهاجرت به ایالت آلبرتا ی کانادا به صورت تمام وقت برای کارفرمای ایالت آلبرتا مشغول به کار باشد.
• متقاضی می بایست تحصیلات دانشگاهی در آن زمینه و یا آموزش تخصصی و تجربه لازم برای آن شغل را دیده باشد.
• متقاضیانی که در  طبقه بندی مشاغل ملی( NOC ) نوع C حرفه دارند می بایست حداقل زبان لازم دارند.

 مقوله نیمه ماهر اسکیلد ورکر

متقاضی باید شرایط لازم برای شغل پیشنهادی در یکی از حرفه های ذیل را داشته باشد:
o خوردنی و آشامیدنی
o مهمانداری
o کارخانه داری
o حمل و نقل زمینی
o سرویس غذا
• متقاضی درحال حاضر در ایالت آلبرتا بر اساس مجوز کاری برای یک حرفه معتبر در یکی از مشاغل بالا مشغول به کار باشد ؛
• متقاضی می بایست حداقل دوره دبیرستان را گذرانده باشد ؛
• متقاضی می بایست حداقل میزان لازم زبان را بداند ؛
• ضوابط درخواست برای حرفه های خاص اضافه می گردد.

استخدام  استراتژیک دولتی در مهاجرت به آیالت آلبرتا

در جریان استخدام استراتژیک دولتی ، دولت آلبرتا به متقاضی این امکان را می دهد بدون نیاز به کارفرما در ایالت آلبرتا و براساس سابقه کاری کنونی و یا سابقه کاری گذشته اقدام نماید.

 تجارب اجباری

متقاضی واجد شرایط باید:
• درحال حاضر در ایالت آلبرتا اقامت داشته باشد ؛
• اجازه کار معتبر از اداره مهاجرت به کانادا (CIC) در حرفه ای که گواهی نامه دارد ؛
• شغلی که به عنوان تجارب اجباری و یا تجارب اختیاری در ایالت آلبرتا لیست شده باشد
• درحال حاضر و یا قبلا برای یک کارفرما در ایالت آلبرتا در حرفه خود کار کرده باشد.
• صلاحیت یک گواهی معتبر در شغل اجباری یا اختیاری در ایالت آلبرتا را داشته باشد.
• یک دعوتنامه کار آموزی و آموزش صنعت از ایالت آلبرتا داشته باشد.

 مشاغل مهندسی

متقاضیان واجد شرایط باید:
• درحال حاضر در ایالت آلبرتا اقامت داشته باشند ؛
• دارای تحصیلات مهندسی و یا آموزش تخصصی به عنوان مهندس ، معمار، طراح
• دارای شغلی باشد که در لیست مشاغل استخدام استراتژیک ایالت آلبرتا باشد – لیست مشاغل مهندسی
• درحال حاضر مشغول به کار و یا در طی ۲۴ ماه گذشته در ایالت آلبرتا برای کار فرمای به رسمیت شناخته شده در ایالت آلبرتا کار کرده باشد
• دارای نامه عدم سوء پیشینه از انجمن مهندسان حرفه ای، زمین شنا سان و متخصصان ژئوفیزیک ایالت آلبرتا (APEGGA) ، باشد مگر اینکه آنها در مشاغلی کار کنند که در یکی از مشاغل ملی طبقه بندی شده کد های :۲۲۳۱ ،۲۲۳۲ ،۲۲۴۱ ، و یاکد ۲۲۵۳ باشد.

تحصیلات بعد از دیپلم

متقاضیان واجد شرایط باید:
• متقاضی مهاجرت به آلبرتای کانادا باید به صورت تمام وقت برای یک کارفرما در ایالت آلبرتا در شغلی که درآن حرفه دارد در زمان تقاضای مهاجرت به آلبرتای کانادا مشغول به کار باشد (بعضی مشاغل واجد شرایط نیستند) ؛
• متقاضی می بایست ، دوره سیکل ، دیپلم و یا تحصیلات تکمیلی را در یکی از مراکز تحصیلی معتبر آلبرتا حداقل به مدت یک سال گذرانده باشد ؛
• درحال حاضر دیپلم داشته باشد و مجوز کار در ایالت آلبرتا به وسیله اداره تابعیت و مهاجرت به کانادا صادر شده باشد
• اگر در یکی از مشاغل طبقه بندی شده ملی نوع C کار می کند ، باید مدارک کافی مبنی بر مهارت کافی در زبان انگلیسی و یا فرانسوی را ارائه دهد.

مقوله خوداشتغالی از طریق کشاورزی

متقاضیان واجد شرایط خوداشتغالی کشاورزی باید:
• سابقه مدیریت قبلی با یک شرکت موجود کشاورزی
• تحصیلات ، آموزش ، و تجربه لازم برای توسعه تجارت پایدار کشاورزی در آلبرتا را داشته باشد.
• یک طرح کسب و کار برای کمپانی کشاورزی که در ایالت آلبرتا توسعه یافته است
• شواهدی مبنی بر اینکه یک موسسه مالی کانادایی مایل است که سرمایه گذاری شرکت کشاورزی طرح شده را تامین کند
• حداقل معادل ۵۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا سرمایه برای سرمایه گذاری در شرکت کشاورزی
• حداقل به ارزش ۵۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا یا یا تایید دسترسی به این وجوه از منابع دیگر
زمان بررسی مدارک هر متقاضی در ایالت آلبرتا

 زمان بررسی مدارک اسکیلد ورکر و تحصیلی

• برای مدارک تکمیل شده متقاضی مجموع زمان بررسی از تاریخ دریافت درخواست توسط اداره مهاجرت به کانادا حداقل ۶ ماه است

زمان بررسی مدارک نیمه- اسکیلد ورکر

• برای مدارک تکمیل شده متقاضی مجموع زمان بررسی از تاریخ دریافت درخواست توسط اداره مهاجرت به کانادا حداقل ۶ ماه است

در این پست موسسه حقوقی اریکه عدل به یکی دیگر از برنامه های مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نمایندگان ایالتی مهاجرت به کانادا طبق سه مقوله استخدام از طریق کارفرما ایالت آلبرتا ، استخدام از طریق استراتژیک استخدام های دولتی مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا و از طریق خود اشتغالی در ایالت آلبرتا می پردازد و سپس با برشماری مدارک لازم برای واجدین شرایط و زمان بررسی مدارک و اعلام نتیجه موضوع را خاتمه می دهد با اریکه عدل در مطلب جدید از سری مطالب مهاجرتی کانادا(مهاجرت به ایالت آلبرتای کانادا )همراه باشید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه اریکه عدل تماس بگیرید.

اقامت اروپا
نمایش بیشتر
پایگاه املاک بین المللی اینوستایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا