همراهی خانواده در اسپانیا

  • تصویر از ویزای پیوست به خانواده اسپانیا چه شرایطی دارد؟

    ویزای پیوست به خانواده اسپانیا چه شرایطی دارد؟

    از ویزای پیوست به خانواده اسپانیا و زمان مجاز ویزای خانوادگی اسپانیا گفته شد که باید حداقل یک سال از تاریخ اقامت شما گذشته باشد، افزون بر آن شرایط ویزای الحاق به خانواده اسپانیا و شرایط پیوست بچه ها به اسپانیا همراه با شرایط والدین برای پیوست به اسپانیا نیز توضیح…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا