برنامه اسپانسرشیپ کانادا

اگر قصد مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج  و گرفتن ویزای ازدواج ( اسپانسرشیپ کانادا ) را دارید از شما دعوت می کنیم که این مقاله را به طور کامل مطالعه فرمایید . دپارتمان تخصصی مهاجرت اریکه عدل ، در این مقاله به تشریح و بررسی کامل گزینه های مهاجرت از طریق ازدواج و  طرق اخذ ویزای ازدواج کانادا می پردازد و روشهای اخذ ویزای ازدواج را بررسی میکند .

مهاجرت از طریق اسپانسرشیپ کانادا

در کانادا برای مهاجرت از طریق ازدواج و اخذ ویزای ازدواج از اصطلاح اسپانسرشیپ کانادا استفاده می شود . در موضوع ویزای ازدواج کانادا ، اسپانسر که یکی از زوجین است از قبل تبعه کانادا می باشد و در پروسه اسپانسرشیپ کانادا ، برای همسر خود درخواست ویزا میکند . برخلاف انگلستان ، کانادا ویزای نامزدی صادر نمی کند . برای مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج ، فقط گزینه های  همسر رسمی و  پارتنر کامان لا ( زمانی که زوجین حداقل یکسال با هم زندگی مشترک داشته اند ) در دسترس و امکان پذیر است .

با وجود اصل فوق ،  در شرایط استثنایی و در زمانی که برای زوجین متقاضی اسپانسرشیپ کانادا ،  زندگی مشترک و یا ازدواج به هر دلیلی ممکن نباشد ،  شخص به اصطلاح اسپانسر می تواند با ذکر دلایل و مستندات درخواست ویزای پارتنر خود را بدهد ( گزینه پارتنر در آستانه ازدواج ) . برای مثال زوجینی هستند که با یکدیگر وارد رابطه مشترک می شوند اما به دلیل فاصله مکانی یا مسائل مهاجرتی و اقامتی ، تعهدات کاری و یا دلایل فرهنگی  نمی توانند با هم زندگی مشترک داشته باشند. به هر صورت مقررات مربوط به مهاجرت از طریق رابطه در آستانه ازدواج پیچیده است و مشورت گرفتن از یک متخصص مسلط بر حقوق مهاجرت کانادا الزامیست .

گزینه های مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج

قسمت a از بند ۱ ماده ۱۱۷ مقررات مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا تصریح می نماید ، فردی که عضو یک خانواده است در صورتی که نسبتهای زیر را با اسپانسر داشته باشد می تواند برای اسپانسرشیپ کانادا اقدام نماید :

  • همسر اسپانسر
  • پارتنر کامان لا ی اسپانسر (  common-law partner )
  • پارتنر در آستانه ازدواج اسپانسر ( conjugal partner )

 

پارتنر کامان لا در مقابل پارتنر در آستانه ازدواج

بند دوم قانون فوق همچنین پارتنر در آستانه ازدواج را اینگونه تعریف می نماید : حالتی که در آن شخصی که ملیت خارجی داشته و خارج از خاک کانادا اقامت دارد  با اسپانسر رابطه در آستانه ازدواج باشد  و این رابطه  حداقل به مدت یک سال ادامه داشته باشد .

قسمت یک از بند یک ماده فوق پارتنر کامان لا را نیز این چنین تعریف کرده است : حالتی که در آن شخصی با اسپانسر در رابطه با قصد ازدواج  باشد و با یکدیگر زندگی مشترک داشته باشند و مدت این زندگی مشترک حداقل یک سال باشد .

مشاهده می فرمایید که برای اینکه شخصی بتواند به عنوان پارتنر کامان لا برای مهاجرت به کانادا اقدام نماید بایستی با شخص اسپانسر رابطه جدی با قصد ازدواج داشته باشد و حداقل به مدت یکسال با وی زندگانی مشترک کرده باشد . از طرف دیگر اگر شخصی بخواهد به عنوان پارتنر در آستانه ازدواج به کانادا مهاجرت کند ، فقط کافی است که با اسپانسر در رابطه در آستانه ازدواج باشد و عمر این رابطه جدی حداقل یکسال باشد . در این مورد زندگی مشترک وجود ندارد . حال ممکن است این سوال پیش آید که رابطه در آستانه ازدواج اساسا به چه معناست و چگونه میتوان بوسیله آن درخواست ویزای کانادا نمود ؟

رابطه در آستانه ازدواج چیست ؟

لفظ ” در آستانه ازدواج ” در قانون مهاجرت یا سایر مقررات تعریف نشده است . سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) نیز برای تعریف این اصطلاح به تعاریف دادگاه خانواده در پرونده های مختلف تکیه می کند . به موجب پرونده مطروحه در دادگاه عالی کانادا گفته شده است که رابطه در آستانه ازدواج عبارت است از اینکه دو نفر قصد داشته باشند یک رابطه دائمی با قصد جدی ازدواج در آینده بوجود آورند و در قالب این رابطه تعهدات و مسئولیت های جدی را به عهده گرفته و در زندگی هم شریک باشند .

دسته بندی ویزای پارتنرِ در آستانه ازدواج

دسته بندی ویزای پارتنرِ در آستانه ازدواج در حقیقت برای رویارویی با موارد استثنایی بوجود آمده است . زمانی که افراد قادر نیستند با هم ازدواج کنند یا اینکه به عنوان پارتنر کامان لا شناخته نمی شوند ( نمی توانند به مدت یک سال با هم زندگی مشترک داشته باشند ) . سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) نمی تواند مردم را مجبور کند که ازدواج کنند چرا که حق ازدواج یا عدم آن از حقوق ابتدایی انسان هاست با این حال سیاست های این سازمان کاملا روشن است که ” اگر یک کانادایی و یک فرد خارجی بتوانند با هم ازدواج کنند و یا اینکه بتوانند با هم زندگی مشترک داشته باشند و یک رابطه کامان لا را آغاز کنند ، قبل از ارائه درخواست اسپانسرشیپ کانادا و مهاجرت باید به آن اقدام کنند . به عبارت دیگر تا زمانی که امکان استفاده از پارتنر کامان لا وجود دارد دلیلی برای استفاده از پارتنر در آستانه ازدواج نیست .

سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) معتقد است دسته بندی پارتنر در آستانه ازدواج مختص مواردی است که ازدواج امکان پذیر نیست مانند موردی که فرد خارجی تبعه کشوری است که در آن طلاق امکان پذیر نیست یا اینکه ازدواج با هم جنس ممنوع است . علاوه بر اینها این افراد معمولا نمی توانند مدت زیادی در کشور دیگری بمانند و شرط زندگی یکساله را بدست بیاورند و به دنبال آن پارتنر کامان لا شناخته شوند .

همانطور که در سیاست های سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) اشاره شده است ” دسته بندی پارتنر در آستانه ازدواج برای زوجینی است که برای آنها نه ایجاد شرایط پارتنر کامان لا مقدور است و نه ازدواج امکان پذیر است .

مانع بزرگ بر سر راه مهاجرت از طریق پارتنر در آستانه ازدواج همان عدم وجود زندگانی مشترک به دلیل وجود مشکلات مهاجرتی و اقامتی است . علاوه بر این ممکن است زوجین فعلا تصمیم گرفته باشند که ازدواج نکنند . کارمندان سازمان مهاجرت معمولا از متقاضیان مهاجرت از طریق ازدواج درخواست می کنند که حداقل قصد ازدواجشان در آینده را بیان کنند . اگر مهاجرین قصد ازدواج خود را صراحتا بیان کنند کارمند سازمان مهاجرت سوال خواهد کرد که آیا آنها به آن سطح از پذیرش تعهد رسیده اند که بخواهند پاتنر در آستانه ازدواج شناخته شوند یا خیر .

دستور العمل سازمان شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) بیان می کند که :

” عدم امکان ازدواج برای استفاده از گزینه پارتنر در آستانه ازدواج، ضرورتاً مورد نیاز نیست ”  . علت این بیانیه این است که  حقوق اولیه مردم در مورد حق انتخاب و ازدواج تضییع نشود . کلید تشخیص این موضوع این است که آیا زوجین در رابطه در آستانه ازدواج هستند یا خیر و اینکه مانع غیر قابل اجتنابی در خصوص زندگی مشترک انها وجود دارد یا خیر ؟ .

بنابراین اثبات این موضوع که موانع موجود بر سر راه ازدواج و زندگی مشترک “اجتناب ناپذیر” هستند ، به تخصص و تسلط وکیل مهاجرتکانادا بستگی دارد . علاوه بر اینها باید اثبات شود که عدم ازدواج زوجین ، دلیلی بر عدم آمادگی آنها  در خصوص پذیرش تعهدات زندگانی مشترک نیست .

پرسش بعدی این است که آیا زوجین متقاضی مهاجرت مشمول عنوان رایطه در آستانه ازدواج می شوند یا خیر ؟

اولین گام در راستای پاسخگویی به این سوال این است که بر اساس اسناد و مدارک موجود ، زمان تقریبی شروع رابطه جدی با قصد ازدواج  تعیین شود . تعیین تاریخ دقیق  در این مورد معمولا غیر ممکن است  . باید به خاطر داشته باشید که برای اینکه زوجین مشمول دسته بندی  رابطه در آستانه ازدواج شده و از آن به منظور مهاجرت به کانادا استفاده کنند ، باید حداقل به مدت یکسال در رابطه جدی با قصد ازدواج به سر برده باشند . خیلی کم اتفاق می افتد که یک رابطه در آغاز آشنایی افراد ، تبدیل به یک رابطه با قصد ازدواج شود . این روابط غالبا در مرور زمان این وصف را پیدا می کنند .

اگر زوجین نتوانند دوره زمانی زندگی مشترک خود را زمانی که حتی در یک کشور زندگی می کرده اند را اثبات کنند ، ممکن است مهاجرت آنها را زیر سوال ببرد . یک وکیل متخصص مهاجرت به کانادا می تواند با استدلال و توضیح منطقی ، سازمان مهاجرت را قانع کند که مثلا به خاطر دلایل فرهنگی ، زندگی مشترک مقدور نبوده است . البته ناگفته نماند که اقناع مسئولین در این خصوص به اسناد و مدارکی بستگی دارد که توسط متقاضی ارائه شده است .

علاوه بر اینکه در اسپانسرشیپ کانادا ، زوجین همچنین باید سطحی از وابستگی اقتصادی به یکدیگر را نیز اثبات نمایند چرا که سازمان مهاجرت اطمینان پیدا کند که رابطه این دو از دوستی و آشنایی فراتر رفته است .

نتیجه گیری بحث ویزای ازدواج کانادا

متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق برنامه اسپانسرشیپ کانادا  همواره باید با احتیاط اقدام نماید و در عین حال با یک وکیل مهاجرت کانادا که در کار خود تخصص و تبحر دارد در خصوص اسپانسرشیپ کانادا نیز مشورت و صلاح اندیشی کند . زمانی که افراد می توانند ازدواج کنند ، مطمئنا امور ساده تر خواهد شد . در هر حال پرونده های مهاجرت از طریق رابطه در آستانه ازدواج مورد به مورد و بر اساس اسناد و مدارک و مشاهدات و قرائن موجود بررسی می گردند .

 

شما عزیزان می توانید برای تشخیص جایگاه و برنامه مهاجرتی خود از فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا استفاده کنید. همچنین توصیه می کنیم حتما سری به سرویس اخذ تاییدیه قطعی مهاجرت به کانادا بزنید.

انتقادات و پیشنهادات
فرم ارزیابی مهاجرت به اروپا
دکمه بازگشت به بالا