میزان سرمایه گذاری در برنامه دی ۲ پرتغال

مشاوره آنلاین مهاجرتموضوع: مهاجرت به پرتغالمیزان سرمایه گذاری در برنامه دی ۲ پرتغال
سردبیر آی آی ال کارکنان 2 سال قبل پرسیده

آیا میزان سرمایه گذاری در ویزای D2 توسط قوانین مشخص شده است ؟

1 پاسخ
سردبیر آی آی ال کارکنان پاسخ داد 2 سال قبل

پاسخ منفی است.

یکی از مسائل دیگری که در اینجا اهمیت دارد میزان و نوع سرمایه گذاری در ویزای دی ۲ پرتغال است. البته این موضوع را ما با این زمینه بحث می کنیم که هر شریک برای این منظرو باید ۵۰۰۰ یورو وارد شرکت کند و این مبلغ باید در حساب بانکی شرکت واریز شود.

بنده ۲ ماده ۶۰ قانون شماره ۲۳/۲۰۰۷ پرتغال مقرر می کند که فعالیت های سرمایه گذاری باید به صورت کامل انجام شود یا اینکه شخص سرمایه گذار بتواند اثبات کند که وجوه مورد نشر برای سرمایه گذاری را وارد پرتغال کرده است و مالکیت آنها را دارا می باشد. بعلاوه زمانی که این موضوع اثبات شد فرد سرمایه گذار باید هدف و منظور خود از سرمایه گذاری و موضوع آن را نیز رسما بیان کند.

این قانون به هر حال به حداقل سرمایه گذاری اشاره ای ندارد ، البته این موضوع به این خاطر است که هر شرکت با هر موضوعی ممکن است نیاز به حداقل سرمایه متفاوتی برای مدیریت و راه اندازی کسب و کار مورد نظر خود را داشته باشد.

بنابراین حداقل سرمایه تعیین شده باید با فعالیت شرکت متقاضی تناسب داشته باشد. به عبارت دیگر میزان سرمایه گذاری باید برای راه اندازی و مدیریت فعالیت های اقتصادی متقاضی در کسب و کار جدید کافی باشد. میزان سرمایه همچنین در اثبات اعتبار Business Plan ارائه شده تاثیر ویژه دارد.

اقامت اروپا
پایگاه املاک بین المللی اینوستایم
دکمه بازگشت به بالا