کار کردن در پرتغال در برنامه کارآفرینی

مشاوره آنلاین مهاجرتموضوع: مهاجرت به پرتغالکار کردن در پرتغال در برنامه کارآفرینی
سردبیر آی آی ال کارکنان 2 سال قبل پرسیده

آیا متقاضی ویزای دی 2 پرتغال می تواند در بقیه کشورهای اروپایی کار کند ؟

1 پاسخ
سردبیر آی آی ال کارکنان پاسخ داد 2 سال قبل

پاسخ منفی است.

این موضوع اهمیت ویژه ای دارد چرا که فردی که صاحب کسب و کار است ممکن است بخواهید کار خود را گسترش دهد و در سایر کشورهای اروپایی نیز کار کند.

باید توجه داشته باشید که هر کدام از کشورهای اروپایی در خصوص اشتغال افراد غیر اروپایی که اقامت پرتغال را دارند ، قوانین مخصوص به خود را دارد. اگر قرار است متقاضی مهاجرت به پرتغال از طریق کارآفرینی و ثبت شرکت در کشورهای اروپایی دیگر بواسطه آن شرکت کار کند ، بهتر است ابتدا از قوانین داخلی آن کشور اطمینان حاصل کند.

به هر صورت به احتمال نزدیک به یقین ویزای دی ۲ پرتغال این اجازه را به فرد مهاجر نمی دهد که در سایر کشورهای اروپایی به اشتغال حرفه ای مشغول شود حتی اگر آن استغال به موضوع شرکت ثبت شده ارتباط داشته باشد.

در نتیجه ، ویزای دی ۲ پرتغال فقط برای همین کشور اعتبار دارد. اگر کسی می خواهد در کشوری دیگری اقامت و کار کند باید ویزای مخصوص را از همان کشور تهیه کند.

اقامت اروپا
پایگاه املاک بین المللی اینوستایم
دکمه بازگشت به بالا